KONTAKT TRÉNING – PÁROS MOZGÁSTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS

A Kontakt tréning olyan terápiás jellegű mozgásfoglalkozás, amely könnyed és játékos módon fejleszti a párkapcsolatban élők együttműködési, empátiás és intuitív készségeit.

Testmozgással egybekötött tartalmas, közös feltöltődés.

Az edzés preventív, ventilációs és relaxáló mozgássorokból áll, játékos eszköztára a pszichodrámához hasonló technikákat használ (szerepcsere, megszemélyesítés, duplázás).

A páros gimnasztikai gyakorlatok népszerűsége és hatékonysága kortalan. A kisiskolás korunk tornaóráiról ismert mozdulatsorok máig  elterjedtek.
A szocializáció, kooperáció, csapatintuíció fejlesztésének fontos eszköze.
A párkapcsolatban élők közös mozgatása – a páros edzések egyéni változata. A fizikai és pszichikai intimitás más perspektívát és dimenziót ad a közös testmozgásnak.
A napjainkban gyakran spirituális kontextusban publikált páros jógagyakorlatok gyakran bonyolultnak, nehezen kivitelezhetőnek, esetleg lassúnak és statikusnak tűnnek. Ezzel szemben a kontaktréning gyakorlatiasabb, könnyedebb és játékosabb. 

 

Az archaikus és prototipikus játékeszközöktől (különböző méretű és súlyú labdák, karikák) a mentális kötődéseket testi érzetekre leképező rugalmas szalagokon át a párkapcsolati stabilitást/egyensúlytartást fizikai síkon mintázó BOSU-ig változatos eszköztár használható.
A testi érzetek mentalizálását segíti a foglalkozásokat kísérő fókuszált zeneválasztás és a gimnasztikai vezényszavak helyett használt képi asszociációk.

Kinek és miért ajánlott?

  • tartalmas közös időtöltés, páros edzés – korosztályhoz, edzetséghez, kötődéshez igazítható edzéstervvel 
  • párkapcsolati elakadásokkal küzdőknek
  • jegyeseknek, fiatal pároknak – összehangoló, „csapatépítő”

Meddig tart és mennyibe kerül?

A tréning ajánlott időtartama 1,5 óra.
Ár egyedi egyeztetés alapján.

KULCSSZAVAK
páros edzés, párterápia, kinesztetikus empátia, kooperáció, kontaktus, testi kötődés, egyensúly, testtudatos jelenlét,
embodiement, testkép, testpásztázás, testi döntések